ฝั่งต้าไชยสถาน

เทศบาลตำบลเชียงม่วน

เป็นหน้าผาดินที่เกิดจากธรรมชาติ  คล้ายแพะเมืองผี ของจังหวัดแพร่
ตั้งอยู่  บ้านไชยสถาน  หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ติดต่อเจ้าหน้าที่