คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลเชียงม่วน พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19)

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลเชียงม่วน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19 ) ในเขตเทศบาลตำบเชียงม่วน ณ ห้องประชุมภูปอ เทศบาลตำบลเชียงม่วน

ติดต่อเจ้าหน้าที่