ลงพื้นที่ดูการวางท่อจุดข้ามลำห้วยจอน ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 4 ต.เชียงม่วน เพื่อพูดคุยและดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป (17/05/2565)

วันที่ 17 พ.ค. 65 เวลา 09.30 น. นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงม่าน มอบหมายให้ นายเจริญ เจือจาน รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ต.ประสิทธิ์ คำลือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

ได้ลงพื้นที่ดูการวางท่อจุดข้ามลำห้วยจอน ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 4 ต.เชียงม่วน เพื่อพูดคุยและดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ติดต่อเจ้าหน้าที่