ล้างลานกิจกรรมและถนนโรงเรียนบ้านไชยสถาน และตัดหญ้าสวนย่อม บริเวณ สี่แยกบ้านมาง และ ขุดลอกรางระบายน้ำที่ตื้นเขินและทำการต่อท่อประปาหมู่บ้านหล่ายทุ่ง และล้างโรงจอดรถของ ธกส. (18/05/2565)

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565  #ช่วงเช้า รก.หน.ฝ่ายป้องกัน ฯ นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างลานกิจกรรมและถนนโรงเรียนบ้านไชยสถาน และตัดหญ้าสวนย่อม บริเวณ สี่แยกบ้านมาง  #ช่วงบ่าย ขุดลอกรางระบายน้ำที่ตื้นเขินและทำการต่อท่อประปาหมู่บ้านหล่ายทุ่ง และล้างโรงจอดรถของ ธกส.

ติดต่อเจ้าหน้าที่