เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านที่ต้องได้รับการกักตัวรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด -19 ในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน (12/05/2565)

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศบาลมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อมด้วย รองนายกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านที่ต้องได้รับการกักตัวรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด -19 ในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน

ติดต่อเจ้าหน้าที่