การก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ตามศาสตร์พระราชา ณ ลำน้ำปี้แห่งที่ 1 (ท่าน้ำวัดหลวง) ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (24/05/2565)

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน มอบหมายให้ นายเจริญ เจือจาน รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อมด้วย นายเจนยุทธ เสมอ รก.หน.ฝ่ายป้องกัน ฯ นำเจ้าหน้าที่กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ตามศาสตร์พระราชา ณ ลำน้ำปี้แห่งที่ 1 (ท่าน้ำวัดหลวง) ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
ติดต่อเจ้าหน้าที่