ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านกลาง ม. 9 และบ้านสบทราย ม.7 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.30 – 8.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชียงม่วน นำโดย นายสุกิจ ยะมา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ บ้านกลาง ม.9 และบ้านสบทราย ม.7 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ติดต่อเจ้าหน้าที่