ตรวจความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน (24/05/2565)

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565นายสุเมธี คำลือ นายกเทศบาลมนตรีตำบลเชียงม่วน มอบหมายให้ นายธนาตุล เร่งเร็ว รองนายกเทศบาลมนตรีฯ ลงพื้นที่ดูความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุที่ได้รับพิจารณา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน
ติดต่อเจ้าหน้าที่