เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านที่ต้องได้รับการกักตัวรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด -19 ในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน (26/05/2565)

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565  นายสุเมธี คำลือ นายกเทศบาลมนตรีตำบลเชียงม่วน  มอบหมายให้นายธนาตุล เร่งเร็ว รองนายกเทศบาลมนตรีฯ พร้อมด้วย นางสาวยศวดี คนงาน รองปลัดเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านที่ต้องได้รับการกักตัวรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด -19 ในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน
ติดต่อเจ้าหน้าที่