เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทยและไพรพฤกษ์(ครั้งที่1)ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย (04/06/2565)

วันเสาร์ที่4 มิถุนายน 2565 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อมกับ นายธนาตุล เร่งเร็ว รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์นกยูงไทย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทยและไพรพฤกษ์(ครั้งที่1)ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
ติดต่อเจ้าหน้าที่