ทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566
นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566 พร้อมด้วย ผอ.รพ.เชียงม่วน สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน ผอ.รพ.สต.บ้านปิน ผอ.รพ.สต.บ้านไชยสถาน หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง ณ ห้องประชุมพระธาตุภูปอ ชั้นที่ 2 เทศบาลตำบลเชียงม่วน
ติดต่อเจ้าหน้าที่