จุ้มอกเย็นใจ๋ ปีใหม่เมืองเชียงม่วน

วันที่ 13 เมษายน 2566 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน กล่าวนำเรียน การจัดกิจกรรมปีใหม่เมืองเชียงม่วน ทั้งนี้มี นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จุ้มอกเย็นใจ๋ ปีใหม่เมืองเชียงม่วน มีกิจกรรม รดน้ำดำหัวพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงอายุ
ติดต่อเจ้าหน้าที่