ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าฝายแกนดินซีเมนต์

วันพุธ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น.

นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน

พร้อมกับ นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน นายเจริญ เจือจาน (รองนายกเทศมนตรีฯ) ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ แห่งที่ 3 (ท่าน้ำบ้านท่าม่าน) อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ติดต่อเจ้าหน้าที่