ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์-2

 • รู้จักเทศบาลเชียงม่วน
 • โครงสร้างเทศบาล
 • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 • วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
 • ติดต่อเทศบาล
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • ทำเนียบประธานสภา
 • รายงานกิจการสภา
 • ข่าวประชาสัมพันธุ์
 • ศูนย์ดำรงธรรม
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • จดหมายข่าว
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ภาพกิจกรรม
 • วีดีทัศน์
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ผลิตภัณฑ์ตำบล
 • ข่าวเด่น
 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • เบี้ยยังชีพผู้พิการ
 • ข้อมูลสถิติเทศบาล
 • ข้อมูลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลงบประมาณ
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คู่มือสาธารณะ
 • แผนจัดซื้อจัดจ้างหรืแผนหาพัสดุ
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • ประกาศขายทอดตลาด

ระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่

ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน

เลขที่ 397 หมู่ที่ 1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์/โทรสาร 054-495110