หน้าแรก-2

พัฒนาเชียงม่วนให้เป็นชุมชนแห่งความสุข ส่งเสริมอัตลักษณ์ และการเรียนรู้สู่สากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 13 มิถุนายน 2024

ตรวจการประเมินเชิงลึกในพื้นที่ ตามเกณฑ์ชี้วัดการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลเชียงม่วน รับการประเมิน คัดเลือกรางวัลองค์กรป …...

  • 21 พฤษภาคม 2024

โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน”ท่องเที่ยวฝั่งต้า 1 ใน 5 เชียงน้อย”

โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลเ …

  • 14 พฤษภาคม 2024

การจัดตั้งชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล

เทศบาลตำบลเชียงม่วนได้มีประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อ … <p...

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน

เลขที่ 397 หมู่ที่ 1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์/โทรสาร 054-495110