หน้าแรก-2

พัฒนาเชียงม่วนให้เป็นชุมชนแห่งความสุข ส่งเสริมอัตลักษณ์ และการเรียนรู้สู่สากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 15 กรกฎาคม 2024

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเชียงม่วน เชิญชวนร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

ร่วมกันคัดแยกขยะเทศบาลตำบลเชียงม่วน กองสาธารณสุขและสิ่ง … <p...

  • 15 กรกฎาคม 2024

เทศบาลตำบลเชียงม่วน เข้าร่วม การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2569 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อเสนอโครงการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 เชียงน้อย + 1 (เชียงราย พะเยา น่าน)

10 กรกฎาคม 2567 13.30...

  • 3 กรกฎาคม 2024

เทศบาลตําบลเชียงม่วน ลงพื้นที่ออกติดตามการจัดการการคัดแยกขยะในชุมชนและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้าน

เทศบาลตําบลเชียงม่วน ลงพื้นที่ออกติดตามการจัดการการคัดแ … <p...

  • 29 เมษายน 2024

นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ให้แก่ส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ....

  • 23 เมษายน 2024

เทศมนตรีตำบลเชียงม่วน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากวาตภัย เและมอบกระเบื้อง สังกะสีมุงหลังคาให้แก่ประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกหนัก

17 เมษายน 2567 นายสุเมธี...

  • 23 เมษายน 2024

เทศบาลตำบลเชียงม่วน เข้านำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา กลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท ภาคเหนือ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์โครงการบ้านมั่นคงชนบท

วันที่ 20 เมษายน 2567...

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน

เลขที่ 397 หมู่ที่ 1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์/โทรสาร 054-495110