หน้าแรก-2

พัฒนาเชียงม่วนให้เป็นชุมชนแห่งความสุข ส่งเสริมอัตลักษณ์ และการเรียนรู้สู่สากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดี

Our Visitor

000348
Users Today : 4
Users Yesterday : 7
Users Last 7 days : 94
Users Last 30 days : 343
Users This Month : 296
Total views : 3132

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน

เลขที่ 397 หมู่ที่ 1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์/โทรสาร 054-495110