คำสั่ง/ประกาศเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายผู้บริหาร