สมาชิกสภาเทศบาล

 นายเชาว์    กองแก้ว
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วน

เบอร์ 089-9526752

ติดต่อเจ้าหน้าที่