ตรวจการประเมินเชิงลึกในพื้นที่ ตามเกณฑ์ชี้วัดการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลเชียงม่วน รับการประเมิน คัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลเชียงม่วนร่วมต้อนรับ นางสาวสุนิษา ฝึกฝน นักวิจัยผู้ประเมินโครงการฯ และนายเด่นดวง เยาวภัทรศิริ นักวิจัยผู้ประเมินโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อตรวจการประเมินเชิงลึกในพื้นที่ ตามเกณฑ์ชี้วัดการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสุเมธี คำลือ นายกเทศนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระธาตุภูปอ ชั้น 2 เทศบาลตำบลเชียงม่วน