ข้อมูลสินค้า OTOP

กลุ่มแปรรูปสมุนไพร ปงสนุก

ติดต่อ นางสุภาวดี ชมพร ประธานกลุ่ม โทร.086-1831767 บ้าน 054-495118

กลุ่มคนหัวล้านใส่แว่น

กล้วยกรอบฟองเปาญ่า

061 567 1547 มือถือ

FACEBOOK: www.facebook.com/fongpaoya/

กลุ่มผักปลอดสาร

กลุ่มสัจธรรมบ้านหลวง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไยคุณภาพเชียงม่วน

ติดต่อ 095 665 9145

FACEBOOK: www.facebook.com/profile.php?id=100063573007458

ผามฝ้ายแม่เพียร

ติดต่อ  089 264 0220

กลุ่มไม้กวาดบ้านปิน

กลุ่มกระเป๋าผ้ามาแสนรัก

ติดต่อ 092 953 9165 / kanchanaaui19@gmail.com

FACEBOOK : www.facebook.com/profile.php?id=100063655286805

กลุ่มกล้วยป้าดาวเรือง

แคบหมูชัยวิทย์

ที่อยู่ : 356 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
เบอร์ติดต่อ : 0871838195