ประกาศราคากลาง

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ้นพระธาตุดอยตูม บ้านปิน หมู่.3
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงม่วน (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเเละก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณหน้าโรงเเรมดีต่อใจ บ้านหลวง หมู่.1 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จำนวน 2 สาย บ้านมาง หมู่. ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำเเละฝาบ่อพักสายบ้านมาง (สายใน)ตลอดทั้งสาย บ้านมาง หมู่.1