ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ และ สิ่งปลูกสร้าง

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567