พิธีลงเสามงคลการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงม่วน

1 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุเมธี คำลือ (นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน ร่วมกันจัดพิธีลงเสามงคลการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงม่วน (แห่งใหม่) บริเวณด้านซ้ายก่อนถึงโรงพยาบาลเชียงม่วน 500 เมตร บ้านมาง-บ้านหล่ายทุ่ง ทั้งนี้ชาวเทศบาลตำบลเชียงม่วน ขอขอบพระคุณ ครอบครัว คุณวิทยา คุณปราณี เร่งเร็ว (หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง จำกัด )พร้อมครอบครัว และ พ่อกำนันบุญธรรม กองแก้ว พร้อมครอบครัว ผู้ที่สนับสนุนบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียน อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงม่วน (แห่งใหม่)