เทศบาลตำบลเชียงม่วน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานที่มีผลคะเเนนระดับ ผ่านดี “

เทศบาลตำบลเชียงม่วน ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา ว่าเป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “หน่วยงานที่มีผลคะเเนนระดับ ผ่านดี “

21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น.นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบใบประกาศเกียติคุณให้แก่ เทศบาลตำบลเชียงม่วน โดย นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน เข้ารับมอบใบประกาศเกียติคุณจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา เพื่อแสดงว่า “เทศบาลตำบลเชีงม่วน” เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “หน่วยงานที่มีผลคะเเนนระดับ ผ่านดี ” โดย ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดพะเยา