ลงพื้นทีช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากวาตภัย เและมอบกระเบื้อง สังกะสีมุงหลังคาให้แก่ประชาชน

10 เมษายน 2567

นายสุเมธี คำลือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน ลงพื้นทีช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากวาตภัย เและมอบกระเบื้อง สังกะสีมุงหลังคาให้แก่ประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกหนัก ลมแรง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน