วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567” โดยเทศบาลตำบลเชียงม่วน จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยนายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน ประธานในพิธี พร้อมกับ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน