สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2567 (สขร.1)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2567 (สขร.1)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 (สขร.1)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566 (สขร.1)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566 (สขร.1)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566 (สขร.1)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566 (สขร.1)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566 (สขร.1)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566 (สขร.1)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 (สขร.1)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 (สขร.1)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 (สขร.1)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 (สขร.1)
เเบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1)
เเบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566(สขร.1)