2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อมด้วย นายธนาตุล เร่งเร็ว รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน เปิดเวทีทบทวนสิทธิ์ในที่ดิน และสำรวจข้อมูลครัวเรือน เพื่อการวางแผนเมืองและชนบท ให้แก่ประชาชน บ้านสบทราย ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา