แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 03/12/2564
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 16/11/2564