โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน”ท่องเที่ยวฝั่งต้า 1 ใน 5 เชียงน้อย”

โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน”ท่องเที่ยวฝั่งต้า 1 ใน 5 เชียงน้อย”

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลเชียงม่วน นำโดย นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน จัดกิจกรรมการเสวนา “โครงการพัฒนาท้องที่เชิงสร้างสรรค์ของ 5 เชียงน้อย เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เทศบาลตำบลเชียงม่วน โดยมีเครือข่ายที่เข้าร่วม เช่น ท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา และหลายหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังเสวนา อีกทั้งยังจัดนิทรรศการ “ฝั่งต้า 1 ใน 5 เชียงน้อย” เส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเชียงม่วน และ ชม ช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชุมชน กาดฮิมปี้สัญจร ณ สวนสาธารณะฝั่งต้า บ้านไชยสถาน ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา