พิธีลงเสามงคลการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงม่วน

1 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุเมธี คำลือ (นายกเทศมนตรีตำบลเชีย …

เวทีทบทวนสิทธิ์ในที่ดิน และสำรวจข้อมูลครัวเรือน

2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายสุเมธี คำลือ นายกเทศ …

กระบวนการแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ และทำข้อตกลงกับเกษตรกรที่มีพื้นที่บริเวณห้วยจะฮ้าง,ห้วยหมุ้น (บ้านปงสนุก)

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายสุเมธี …

ประชาคมและออกสำรวจเบื้องต้น เรื่องโครงการขยายถนนบ้านป่าซางคำ ถึงบ้านใหม่ และขยายสร้างสะพานข้ามลำน้ำปี้บ้านป่าซางคำ-ไชยสถาน-ท่าม่าน-บ้านใหม่

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายสุเมธ …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาลตำบลเชียงม่วน

โครงการขยายถนนบ้านป่าซางคำ ถึงบ้านใหม่ และขยายสร้างสะพานข้ามลำน้ำปี้บ้านป่าซางคำ-ไชยสถาน-ท่าม่าน-บ้านใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายสุเ …

ร่วมปรึกษาหารือกับเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ให้แก่ประชาชน

วันที่ 15 มกราคม 2567 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเ …