ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหารท้องถิ่น

นายสุเมธี คำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน

เบอร์ 091-8545873
นายธนาตุล   เร่งเร็ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน

เบอร์ 061-5916267
นายเจริญ   เจือจาน
รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน

เบอร์ 093-2201382
นายสมบัติ    เร่งเร็ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

เบอร์​ 086-9217300
นางสาวพัชรินทร์ วิไลรัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

เบอร์​

คณะผู้บริหารฝ่ายประจำ

นางสาวยศวดี คนงาน
รองปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเชียงม่วน
เบอร์ 086-4059323
นางสาวยศวดี คนงาน
รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงม่วน

เบอร์ 086-4059323
นางกฤษณา   ช้างสาร
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ 089-2667095
นางพิกุล  สุปง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ 095-239-9632
นายสุกิจ   ยะมา
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์ 080-1493599
นายประทีป   แก้วใหม่
ผู้อำนวยกองช่าง
เบอร์ 085-7150278
นางอัจฉรา   คำลือ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์ 084-3780710

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *