จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะเเละผ้าคลุมเก้าอี้เบาะนวมทรงเอครึ่งตัว จำนวน 3 รายการ