ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกลู จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกลู จำนวน 3 บ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 484 64 0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมครุภัณฑ์ส …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกลพร้อมวางท่อระบายน้ำเเละขุดลอกลำเหมืองสายป่าตึง สายกลาง บ้านปงสนุก หมู่.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกลพร้อมวางท่ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายก …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย สำหรับเสื้อกั๊กอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 26 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย สำหรับ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องเป่าลมสำหรับไฟป่า) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องเป่าลม …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมยานพาหนะส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6650 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมยานพาหนะส …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษาเเละผ้าอาบน้ำฝน พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินงานตามโ …

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2567 (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2567 …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง สำหรับยางรถรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง สำหร …