จ้างเหมาปรับปรุงประปาเเละสูบน้ำด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์สระดงมะดูก บ้านไชยสถาน