จ้างเหมาปรับปรุงประปาเเละสูบน้ำด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์ บ้านปิน หมู่.3