ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย สำหรับพนักงานจัดเก็บขยะ จำนวน 2 รายการ