ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการกาดฮิมปี้ จำนวน 4 รายการ