ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ (โคมไฟถนน LED ขนาด 200 วัตต์ ) จำนวน 100 ชุด