ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จำนวน 2 สาย บ้านมาง หมู่. ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จำนวน 2 สาย บ้านมาง หมู่. ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน