ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเเละก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณหน้าโรงเเรมดีต่อใจ บ้านหลวง หมู่.1 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเเละก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณหน้าโรงเเรมดีต่อใจ บ้านหลวง หมู่.1 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน