ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กหลังโรงเรียนเชียงม่วนวิทยา