ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ้นพระธาตุดอยตูม บ้านปิน หมู่3