ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จำนวน 2 สาย บ้านมาง หมู่.1 (e-bidding)