ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเเละก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหน้าโรงเเรมดีต่อใจ (e-bidding)