ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำโมเดลพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน เพื่อเเสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมเเละภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงม่วน วิธีเฉพาะเจาะจง