ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวาดภาพเพื่อเเสดงศิลปะวัฒนธรรม ตามโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเเละภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงม่วน วิธีเฉพาะเจาะจง