ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 บ่อ บริเวณอาคารป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย วิธีเฉพาะเจาะจง