ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( คอมพิวเตอร์เเท็บเล็ต เเบบ 1 จำนวน 2 เครื่อง เเละคอมพิวเตอร์เเท็บเล็ต เเบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง) สำนักปลัด วิธีเฉพาะเจาะจง