ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเเละเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ) สำนักปลัด วิธีเฉพาะเจาะจง