ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่ สำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมเลนส์เสริม จำนวน 1 ชุด สำนักปลัด วิธีเฉพาะเจาะจง